Termálny lom izolačného skla

Pridaj komentár

Ako už názov prezrádza, tento príspevok sa bude venovať jednej zvláštnej poruche izolačných skiel, a tou je „samovoľné“ prasknutie izolačného skla v hotovom okne, často až po niekoľkoročnom užívaní.
Žiadna porucha však nie je „samovoľná“, vždy existuje príčina, ktorá vyvolá následnú poruchu. Na tento fakt nesmieme pri hľadaní príčiny porúch nikdy zabudnúť.

Čo je to termálny šok a ako vzniká? 

Žiaľ, tento samovoľný jav nepopisuje žiadna naša norma ktorá sa týka skla. Jedinú zmienku je možné nájsť, aj to iba jednou vetou v STN EN 572-1 odsek 6.1, Tabuľka 1 – Všeobecné hodnoty vlastnosti sodnovápenatokremičitého skla.

Príčiny vzniku termálneho šoku na tepelne neupravenom skle

Ako prvé pri posudzovaní pravdepodobnej príčiny porúch izolačných skiel si musí posudzovateľ aj majiteľ skla uvedomiť, že okno je inštalované do fasády stavby a tá je v letných časoch intenzívne ohrievaná od slnečných lúčov. Povrchová teplota fasády býva teda až 60-70 °C. Aj izolačné sklo sa prehrieva. Za “normálneho” stavu sa zohrievanie plochy skla deje rovnomerne a vnútorné štruktúry tabúľ skla sa deformujú rovnomerne. Ak však na tabuľu či jej časť začne pôsobiť “vonkajší faktor” a ešte k tomu nerovnomerne, tak hrozí vznik spomínanej poruchy – prasknutie skla.

Najčastejšími príčinami porúch sú tieto “vonkajšie faktory”:

 • olepovanie skiel rôznymi fóliami (stačí aj čiastočné olepenie napr. detskými motívmi)
 • čiastočne zatienenie skiel (napr. žalúzie zatiahnuté do polovice, tienenie stromom)
 • zdroj tepla (napr. radiátor) v tesnej blízkosti skla
S čím sa najčastejšie stretávame na stavbách?
Najčastejším “zlozvykom” je čiastočné zatienenie izolačného skla z interiérovej alebo exteriérovej strany, aby nebolo do stavby vidieť a ochránili sa tak materiály či zariadenia pred zlodejmi.

Príklad z praxe č.1:

Pri meraní Blowdoor test som si všimol že na oknách v pasívnom dome ešte nie je namontované exteriérové tienenie. Pracovníci si preto okná zatienili matracmi, ktoré ešte neboli ani vybalené z igelitu. Opreli ich o okná z interiérovej strany.

IMG-20120404-00405

Obr. 1 – Zatienenie okna z matracmi

IMG-20120404-00404

Obr. 2 – Zatienenie okna matracmi

 

 

 

 

 

Matrac hrúbky 20 cm je veľmi dobrý tepelný izolant, a tak medzi sklom a matracom vznikla vysoká teplota. Interiérové sklo sa prihrialo tak, že sa na mieste styku matraca so sklom rozpustil igelit. Tento príklad uvádzam ako názornú ukážku, aké vysoké teploty môžu vzniknúť v tesnej blízkosti izolačného skla.

IMG-20120404-00406

Obr. 3 – Vysoká teplota ktorá vzniká na interiérovom skle rozpustila igelit

Príklad z praxe č. 2:

Zatieniť si okná z interiérovej strany tepelnou izoláciou je bežná prax na našich stavbách s ktorou sa stretávame pomerne často. Používa sa pri tom tepelná izolácia, ktorej je na stavbe dostatok.

 Obr. 4-8 – Príklad umiestnenia tepelnej izolácie – “opretej” o sklo z dôvodu tienenia alebo uskladnenia

 

Prečo sa nemá opierať tepelná izolácia o sklo?

Teplo, ktoré prechádza cez sklo, sa hromadí medzi tepelnou izoláciou a sklom. Teplota medzi sklom a izoláciou sa postupne zvyšuje až tak, že dokáže roztaviť plastovú fóliu, ako som popisoval v predchádzajúcom príklade (pozri obrázok č.3)
Izolácia vo väčšine prípadov neprekrýva celé sklo, ale iba jeho časť. Teplota sa zvýši len medzi sklom a tepelnou izoláciou. Neprekrytá časť skla je ochladzovaná a má nižšiu teplotu. Tak môže vzniknúť teplotný rozdiel väčší ako 40°C. V skle vznikne pnutie. Sklo nie je zohriate rovnomerne na celej ploche. Zohriata časť zasklenia sa rozpína viac ako tá ktorá je ochladzovaná. Sklo praskne. Nastane lom skla.

Tepelný lom ktorý vzniká má svoju charakteristiku:

 • začína vždy na hrane skla, kolmo na hranu a dve plochy
 • môže byť samostatný alebo niekoľkonásobný

 Príklad z praxe č.3:

Chatka, na ktorú boli pri rekonštrukcii namontované nové okná, je v zime nevykurovaná a neobývaná. Majiteľ sa rozhodol čiastočne zatieniť okno na zimu, aby nebolo vidieť do interiéru, molitanom. Okno a teda aj sklo bolo na južnej strane chatky. V zime bolo sklo chladné. Keď sa do skla “oprelo” slniečko, sklo sa zohrievalo, avšak nebolo zohrievané rovnomerne. Vzniklo v ňom pnutie až jedna tabuľa izolačného skla praskla. Prasklo interiérové sklo, pretože pri ňom bol molitan a zabraňoval povrchovému ochladzovaniu skla vzduchom z interiéru. Viď obr. 12 a 13.

 

 Ako predchádzať tepelnému lomu?

Zásady, na ktoré nehodno zabúdať.

Vo fáze projektovania a špecifikovania výroby izolačného skla posúdiť “rizikové” okná a ich sklá, t.j. z orientácie budovy identifikovať tie, ktoré môžu byť tepelne namáhané. Tie potom navrhnúť ako kalené. Tepelne upravené sklo (kalené sklo ESG) je schopné odolať teplotnému rozdielu a náhlym teplotným zmenám až 200 °C.
Zrazenie hrán rizikového skla už vo výrobe zvyšuje odolnosť skla voči tepelnému lomu.
Na stavbách je potrebné rešpektovať tieto zásady:
Nezaťahovať interiérové a exteriérové žalúzie len čiastočne. Čiastočným zatienením sa zvyšuje riziko tepelného lomu skla (neplatí pre kalené ESG sklo).

 • Dbať, aby sa počas výstavby neopierala tepelná izolácia o sklo z interiérovej alebo exteriérovej strany, tak ako je to uvedené na obrázkoch vyššie (neplatí pre kalené ESG sklo).
 • Pri používaní ohrievačov vzduchu zabezpečiť, aby na izolačné sklo nikdy priamo neprúdil teplý vzduch od tohto ohrievača (neplatí pre kalené ESG sklo).
 • Po namontovaní okien vždy odstrániť rôzne nálepky, nápisy a rôzne reklamné samolepky. Aj oni môžu byť príčinou poruchy (neplatí pre kalené ESG sklo)

Odporúčam pri poistení domácnosti zahrnúť do poistného krytia aj poistenie lomu skla.
Náklady spojené s výmenou skla riešiť potom cez poistnú udalosť.

Hľadáte výrobcu vašich drevohliníkových okien? Hľadáte v praxi overeného dodávateľa s niekoľkoročnými skúsenosťami s výrobou a montážou drevohliníkových okien? Kliknite SEM a budete prekvapený, že dostanete viac informácií ako očakávate.

MAKROWIN INTEGRAL – očami zákazníka (10. časť)

Pridaj komentár

Vchodové alebo balkónové dvere sa osadia pomocným rámom, ktorý je potiahnutý neprievzdušnou látkou. V otvore látky sa nachádza ventilátor. Jeho otáčky sú riadené počítačom tak, aby v meranej budove bol dosiahnutý požadovaný podtlak alebo pretlak. Každá netesnosť v obvodovom plášti budovy, ktorou uniká vzduch, núti ventilátor zvýšiť objemový prúd vzduchu (otáčky).
Po dosiahnutí požadovaného pretlaku alebo podtlaku je namerané objemové množstvo vzduchu delené objemom budovy. Výsledok nám udáva hodnotu intenzity výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa (n50) – t. j. ako často dochádza k výmene vzduchu celého objemu budovy za hodinu.

Prinášame vám pohľad jedného z našich zákazníkov na výber toho správneho okna, jeho montáž až po blowdoortest.
10. časť je venovaná blowerdoor testu:

Blowdoor test

List č.10: Blowdoor test

Predchádzajúce časti:

1. časť bola venovaná výberu typu otváravo sklopného okna:
List č.1 – otváravé okná

2. časť bola venovaná pevným (neotváravým) oknám:
List č.2 – pevné okná

3. časť je venovaná povrchovej úprave:
List č.3 – povrchová úprava

4. časť je venovaná montáži okien:
List č.4 – montáž okien

5. časť je venovaná montáži pevných okien:
List č.5 – montáž pevných okien

6. časť je venovaná montáží a kovaniu:
List č.6 – montáž a kovanie

7. časť je venovaná montáži balkónových dverí:
List č.7 – montáž balkónových dverí

8. časť je venovaná stredovému stĺpiku:
List č.8 – stredový stĺpik

9. časť je venovaná prelepeniu pások:
List č.9 – prelepenie pások

Hľadáte výrobcu vašich drevohliníkových okien? Hľadáte v praxi overeného dodávateľa s niekoľkoročnými skúsenosťami s výrobou a montážou drevohliníkových okien? Kliknite SEM a budete prekvapený, že dostanete viac informácií ako očakávate.

MAKROWIN INTEGRAL – očami zákazníka (9. časť)

Pridaj komentár

Napriek našej snahe sa po skončení zimy nepodarilo zabrániť lokálnemu poodlepovaniu exteriérových pások na viacerých miestach. Toto bolo zapríčinené príliš nízkou vonkajšou teplotou v čase montáže okien. Priľnavosť pások bola preto nižšia, než pri optimálych okrajových odmienkach. Investor si bol tohto rizika vedomý, ale na druhej strane bolo dôležitejšie celý objekt na zimu uzavrieť.

Prinášame vám pohľad jedného z našich zákazníkov na výber toho správneho okna, jeho montáž až po blowdoortest.
9. časť je venovaná problému ktorý môže spôsobiť nízka teplota v čase montáže okien:

Prelepenie pások

List č. 9: Prelepenie pások

Predchádzajúce časti:

1. časť bola venovaná výberu typu otváravo sklopného okna:
List č.1 – otváravé okná

2. časť bola venovaná pevným (neotváravým) oknám:
List č.2 – pevné okná

3. časť je venovaná povrchovej úprave:
List č.3 – povrchová úprava

4. časť je venovaná montáži okien:
List č.4 – montáž okien

5. časť je venovaná montáži pevných okien:
List č.5 – montáž pevných okien

6. časť je venovaná montáží a kovaniu:
List č.6 – montáž a kovanie

7. časť je venovaná montáži balkónových dverí:
List č.7 – montáž balkónových dverí

8. časť je venovaná stredovému stĺpiku:
List č.8 – stredový stĺpik

Hľadáte výrobcu vašich drevohliníkových okien? Hľadáte v praxi overeného dodávateľa s niekoľkoročnými skúsenosťami s výrobou a montážou drevohliníkových okien? Kliknite SEM a budete prekvapený, že dostanete viac informácií ako očakávate.

MAKROWIN INTEGRAL – očami zákazníka (8. časť)

Pridaj komentár

Požiadavka investora, aby stredový stĺpik balkónových dverí bol pokiaľ možno čo najsubtilnejší, sa v tomto prípade podarilo firme MAKROWIN vďaka vhodne zvolenému profilovému systému splniť do bodky.

Prinášame vám pohľad jedného z našich zákazníkov na výber toho správneho okna, jeho montáž až po blowdoortest.
8. časť je venovaná subtílnemu stredovému stĺpiku:

08_stredovy stlpik dveri

List č. 8: Stredový stĺpik

Predchádzajúce časti:

1. časť bola venovaná výberu typu otváravo sklopného okna:
List č.1 – otváravé okná

2. časť bola venovaná pevným (neotváravým) oknám:
List č.2 – pevné okná

3. časť je venovaná povrchovej úprave:
List č.3 – povrchová úprava

4. časť je venovaná montáži okien:
List č.4 – montáž okien

5. časť je venovaná montáži pevných okien:
List č.5 – montáž pevných okien

6. časť je venovaná montáží a kovaniu:
List č.6 – montáž a kovanie

7. časť je venovaná montáži balkónových dverí:
List č.7 – montáž balkónových dverí

Hľadáte výrobcu vašich drevohliníkových okien? Hľadáte v praxi overeného dodávateľa s niekoľkoročnými skúsenosťami s výrobou a montážou drevohliníkových okien? Kliknite SEM a budete prekvapený, že dostanete viac informácií ako očakávate.

Drevené okná MAKROWIN 88 v New Hampshire

Pridaj komentár

New Hampshire je štát v novom anglicku – severovýchodná oblasť USA. Štát bol pomenovaný po kraji na južnom pobrezí Anglicka Hampshire.

New Hampshire je ohraničený z juhu štátom Massachusetts, zo západu štátom Vermont a na východe Atlantickým oceánom.
Severná časť susedí s kanadskou provinciou Quebec. Z 50-tich štátov USA je New Hampshire piaty najmenší a deviaty najmenej zaludnený štát USA. Stal sa prvým štátom z britských severoamerických kolónií, ktorý sa odtrhol od Veľkej Británie v januári 1776.

New Hampshire sa v USA často nazýva aj ako “Granite State” žulový štát, pretože sa tam ťaží veľa žulového kameňa.
Preto sa architekt rozhodol obložiť okná MAKROWIN 88 žulovým kameňom.

Ďakujeme naším partnerom z European Architectural Supply, LLC za skvelo odvedenú prácu!

Hľadáte v praxi overeného výrobcu vašich okien? Kliknite sem a budete prekvapený, že dostanete nielen kvalitné okná, ale aj vysokú pridanú hodnotu vo forme odborných rád.

MAKROWIN INTEGRAL – očami zákazníka (7. časť)

Pridaj komentár

Váha balkónových dverí sa pomocou výškovo-rektifikovateľných skrutiek ukončených roznášacou platničkou efektívne preniesla do krížom vystuženej základovej dosky. Voľný priestor medzi jednotlivými skrutkami sa kvôli eliminácii tepelných mostov následne vyplnil styrodurom a škáry sa vyplnili kvalitnou nízko-expanznou penou. Potom bola prilepená z interiérovej strany vzduchotesná fólia a z exteriérovej strany ochranná EPDM čierna fólia. Kritické miesta a netesnosti sa na záver pretmelili jednozložkovým trvaloplastickým tmelom.

Prinášame vám pohľad jedného z našich zákazníkov na výber toho správneho okna, jeho montáž až po blowdoortest.
Siedma časť je venovaná montáži balkónových dverí a riešenie detailu prahovej časti:

07_montaz_bd

List č. 7: Montáž balkónových dverí

Predchádzajúce časti:

1. časť bola venovaná výberu typu otváravo sklopného okna:
List č.1 – otváravé okná

2. časť bola venovaná pevným (neotváravým) oknám:
List č.2 – pevné okná

3. časť je venovaná povrchovej úprave:
List č.3 – povrchová úprava

4. časť je venovaná montáži okien:
List č.4 – montáž okien

5. časť je venovaná montáži pevných okien:
List č.5 – montáž pevných okien

6. časť je venovaná montáží a kovaniu:
List č.6 – montáž a kovanie

Hľadáte výrobcu vašich drevohliníkových okien? Hľadáte v praxi overeného dodávateľa s niekoľkoročnými skúsenosťami s výrobou a montážou drevohliníkových okien? Kliknite SEM a budete prekvapený, že dostanete viac informácií ako očakávate.

MAKROWIN INTEGRAL – očami zákazníka (6. časť)

Pridaj komentár

Požiadavka investora na rovnakú pohľadovú šírku rámov v prípade, že ortogonály otváravých a fixných okien boli presne nad sebou, predstavovala pre dodávateľa okien nemalú technickú výzvu…

Prinášame vám pohľad jedného z našich zákazníkov na výber toho správneho okna, jeho montáž až po blowdoortest.

 1.  časť bola venovaná výberu typu otváravo sklopného okna:
  List č.1 – otváravé okná
 2. časť bola venovaná pevným (neotváravým) oknám:
  List č.2 – pevné okná
 3. časť je venovaná povrchovej úprave:
  List č.3 – povrchová úprava
 4. časť je venovaná montáži okien:
  List č.4 – montáž okien
 5. časť je venovaná montáži pevných okien:
  List č.5 – montáž pevných okien
 6. časť je venovaná montáží a kovaniu:
06-montaz okien

List č.6: Montáž okien a kovanie

Hľadáte výrobcu vašich drevohliníkových okien? Hľadáte v praxi overeného dodávateľa s niekoľkoročnými skúsenosťami s výrobou a montážou drevohliníkových okien? Kliknite SEM a budete prekvapený, že dostanete viac informácií ako očakávate.

Older Entries

%d bloggers like this: