Priebeh merania Blower-door test

Ako prebieha meranie Blower-door test?

Blowdoor testBudova má pred začatím testu metódou B uzavreté okná a vonkajšie dvere. Ak ešte nie sú v obvodovom plášti budovy dokončené všetky detaily, ako napríklad komín, vodovod, prípadne elektrika, musia byť prestupy “obálkou” dočasne utesnené. Meranie metódou A prebieha pri reálnych podmienkach, aké budú v dome počas užívania. To znamená, že digestor, komínové a vetracie prieduchy sa uzatvárajú len prevádzkovými klapkami.
Meranie prebieha v dvoch fázach: pri vytvorení podtlaku a pretlaku 50 Pa. Výslednú hodnotu určí počítač spriemerovaním výsledkov oboch meraní. Po skončení merania je vyhotovený záverečný protokol, kde sú zaznamenané namerané hodnoty a ich porovnanie s požadovanými hodnotami. Celý test trvá 3 až 5 hodín.

Lokalizácia netesností
Detekciu problémových stykov a netesných miest možno urobiť niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchší je pomocou navlhčených rúk alebo …….

Chcete sa dozvedieť viac o priebehu merania a prečo je Blower-door test dôležitý?
Prečítajte si celý článok  DOKONALE UTESNENÝ

Staviate rodinný dom?
Čo urobíte preto aby ste nevyhadzovali svoje peniaze investované do vykurovania vášho domu netesnosťami?

Ak hľadáte v praxi overené riešenie tak kliknite sem a budete prekvapený koľko vám Makrowin Blowdoor Test môže ušetriť peňazí!

Blow-door test v praxi – krbová vložka

Prečo stavať rodinný dom tak aby bol vzduchotesný?

  • úspora energie
  • lepšia tepelná izolácia
  • ochrana pred tvorbou kondenzátu v obvodovej konštrukcii
  • lepšia kvalita vzduchu
  • prevencia pred nepríjemným prievanom
  • netesnosť má vplyv na funkčnosť vzduchotechniky
  • hluk má zostať v exteriéri


Obr. 1: Príprava na osadenie prístroja Blowtest 300 do otvoru balkónových dverí.

Čítať ďalej