Linerárny stratový súčiniteľ tepelného mosta osadenia okna II.

V predchádzajúcom blogu sme si na vzorovom príklade vypočítali hodnotu lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta osadenia okna. Vypočítali sme si ako sa mení hodnota Ψ vplyvom prekrytia rámu okna tepelnou izoláciou pri zatepľovaní fasády pasívneho domu.

V tomto príklade si ukážeme ako sa zmení hodnota Ψ pri zabudovaní okna MAKROWIN 88G2 do pasívneho domu – drevostavby. Okno Markowin 88G2 v prevedení drevohliník.

MAKROWIN 88G2 drevo hliník

Obr. 1: MAKROWIN 88G2 drevohliník

Obvodový plášť pasívneho domu v tomto príklade je zložený:
OSB doska
Minerálna izolácia
Drevený obklad
Celková U hodnota steny: U=0,102 W/(m².K)    Čítať ďalej

Lineárny stratový súčiniteľ tepelného mosta osadenia okna

Koľko prekryť rám pekného dreveného okna tepelnou izoláciou v pasívnom dome? Túto otázku si položí skoro každý staviteľ pasívneho domu pri zatepľovaní obvodového plášťa…

Osadenie okna v obálke energeticky pasívneho domu je potrebné optimalizovať tak, aby tepelný most osadenia okna bol minimalizovaný a nedosahovala sa kritická povrchová teplota kondenzácie vodnej pary, ktorá môže spôsobiť tvorbu plesní v mieste osadenia okna. Hodnotu tepelného mosta osadenia okna je potrebné zadať do energetického výpočtu v PHPP.

Výpočet tepelného mosta osadenia okna sa vykonáva špeciálnym softwarom pre stavebnú tepelnú techniku umožňujúcu výpočty dvojrozmerných (2D) teplotných polí, ktoré v porovnaní so zjednodušenými výpočtovými metódami dávajú presnejšie výsledky.

Cieľom tohto príkladového výpočtu je optimálne navrhnutie osadenia okna v pasívnom dome tak, aby sa minimalizoval stratový súčiniteľ tepelného mosta osadenia okna Ψ a určiť koľko cm je potrebné prekryť rám okna MAKROWIN 88G2 tepelnou izoláciou pri zatepľovaní obvodového plášťa.     Čítať ďalej

MAKROWIN 88G2 na medzinárodnej súťaži Solar Decathlon 2011

Drevené okná MAKROWIN 88G2 boli vybrané tímom 4D HOME z univerzity Massachusetts pre projekt rodinného domu, s ktorým sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži Solar Decathlon 2011.

Čo je to Solar Decathlon a kde sa koná?

– je to medzinárodná súťaž, ktorá sa pravidelne koná v USA v meste Washington DC. Tento rok sa jej zúčastní 20 tímov z univerzít z celého sveta – USA, Kanada, Nový Zéland, Belgicko a Čina.

Viac informácií o tomto projekte sa dozviete v tomto článku:  MAKROWIN 88G2 na medz. súťaži Solar Decathlon