Lineárny stratový súčiniteľ tepelného mosta osadenia okna

Koľko prekryť rám pekného dreveného okna tepelnou izoláciou v pasívnom dome? Túto otázku si položí skoro každý staviteľ pasívneho domu pri zatepľovaní obvodového plášťa…

Osadenie okna v obálke energeticky pasívneho domu je potrebné optimalizovať tak, aby tepelný most osadenia okna bol minimalizovaný a nedosahovala sa kritická povrchová teplota kondenzácie vodnej pary, ktorá môže spôsobiť tvorbu plesní v mieste osadenia okna. Hodnotu tepelného mosta osadenia okna je potrebné zadať do energetického výpočtu v PHPP.

Výpočet tepelného mosta osadenia okna sa vykonáva špeciálnym softwarom pre stavebnú tepelnú techniku umožňujúcu výpočty dvojrozmerných (2D) teplotných polí, ktoré v porovnaní so zjednodušenými výpočtovými metódami dávajú presnejšie výsledky.

Cieľom tohto príkladového výpočtu je optimálne navrhnutie osadenia okna v pasívnom dome tak, aby sa minimalizoval stratový súčiniteľ tepelného mosta osadenia okna Ψ a určiť koľko cm je potrebné prekryť rám okna MAKROWIN 88G2 tepelnou izoláciou pri zatepľovaní obvodového plášťa.     Čítať ďalej