Linerárny stratový súčiniteľ tepelného mosta osadenia okna II.

V predchádzajúcom blogu sme si na vzorovom príklade vypočítali hodnotu lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta osadenia okna. Vypočítali sme si ako sa mení hodnota Ψ vplyvom prekrytia rámu okna tepelnou izoláciou pri zatepľovaní fasády pasívneho domu.

V tomto príklade si ukážeme ako sa zmení hodnota Ψ pri zabudovaní okna MAKROWIN 88G2 do pasívneho domu – drevostavby. Okno Markowin 88G2 v prevedení drevohliník.

MAKROWIN 88G2 drevo hliník

Obr. 1: MAKROWIN 88G2 drevohliník

Obvodový plášť pasívneho domu v tomto príklade je zložený:
OSB doska
Minerálna izolácia
Drevený obklad
Celková U hodnota steny: U=0,102 W/(m².K)    Čítať ďalej

MAKROWIN 88G2 na medzinárodnej súťaži Solar Decathlon 2011

Drevené okná MAKROWIN 88G2 boli vybrané tímom 4D HOME z univerzity Massachusetts pre projekt rodinného domu, s ktorým sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži Solar Decathlon 2011.

Čo je to Solar Decathlon a kde sa koná?

– je to medzinárodná súťaž, ktorá sa pravidelne koná v USA v meste Washington DC. Tento rok sa jej zúčastní 20 tímov z univerzít z celého sveta – USA, Kanada, Nový Zéland, Belgicko a Čina.

Viac informácií o tomto projekte sa dozviete v tomto článku:  MAKROWIN 88G2 na medz. súťaži Solar Decathlon

Menej je niekedy viac

Tak ako sa pri izolačnom dvojskle výrobcovia okien v minulosti predbiehali vo svojich marketingových materiáloch, kto osadí do svojich okien dvojsklo s nižším Ug=1,0 W/(m2.K), tak sa dnes podobne predbiehajú, kto osadí do svojich okien izolačné trojsklo s nižším súčiniteľom prechodu tepla Ug=0,5 W/(m2.K). Zvačšuje sa medzisklenný priestor v trojskle, ktorý je plnený argónom a tým sa dosahujú potrebné desatinky a stotinky v parametroch. Veď súčiniteľ prechodu tepla pri zasklení sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto. Tak prečo ešte nezväčšiť medzisklenný priestor a dostať sa z hodnoty Ug=0,57 na hodnotu 0,54. Tri stotinky po zaokrúhlení spravia predsa jednu desatinu!
Na začiatku to bolo Ug=0,6 W/(m2.K) a teraz je to už Ug=0,5 W/(m2.K)! Veľmi silný marketingový argument,  na ktorý zákazník dokáže hneď zareagovať. Veď už na základnej škole sa predsa naučil že 0,5 je menej ako 0,6 a cez také trojsklo im predsa ujde menej tepla za ktoré musia platiť! Vôbec sa pritom nepozerá na zasklenie ako celok a so všetkými súvislosťami ako napr.:

efekt izolačného skla pri trojskle;
zaťaženie skla vetrom;
bude sklo vzhľadom na svoje umiestnenie bezpečné k svojim užívateľom;
je pri veľkých medzisklenných medzerách dostatočná hrúbka tmelenia vzhľadom na podmienky, ktorým bude trojsklo vystavené?
– atď . . .

Ak nás zaujíma koľko tepla cez okná stratíme, mali by sme okrem iného poznať, aj koľko tepla cez okná získame. Dôležitá je vzájomná energetická bilancia medzi ziskami a stratami cez okná a ich zasklením.
Tu zrazu môžeme zistiť, že trojsklo s Ug=O,7 nám môže ušetriť viac peňazí ako trojsklo s Ug=0,6 alebo Ug=0,5!
Ako je to možné?

Odpoveď sa dozviete v tomto článku: Príjemný pocit tepla domova