MAKROWIN INTEGRAL – očami zákazníka (10. časť)

Vchodové alebo balkónové dvere sa osadia pomocným rámom, ktorý je potiahnutý neprievzdušnou látkou. V otvore látky sa nachádza ventilátor. Jeho otáčky sú riadené počítačom tak, aby v meranej budove bol dosiahnutý požadovaný podtlak alebo pretlak. Každá netesnosť v obvodovom plášti budovy, ktorou uniká vzduch, núti ventilátor zvýšiť objemový prúd vzduchu (otáčky).
Po dosiahnutí požadovaného pretlaku alebo podtlaku je namerané objemové množstvo vzduchu delené objemom budovy. Výsledok nám udáva hodnotu intenzity výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa (n50) – t. j. ako často dochádza k výmene vzduchu celého objemu budovy za hodinu.

Prinášame vám pohľad jedného z našich zákazníkov na výber toho správneho okna, jeho montáž až po blowdoortest. Čítať ďalej

MAKROWIN INTEGRAL – očami zákazníka (9. časť)

Napriek našej snahe sa po skončení zimy nepodarilo zabrániť lokálnemu poodlepovaniu exteriérových pások na viacerých miestach. Toto bolo zapríčinené príliš nízkou vonkajšou teplotou v čase montáže okien. Priľnavosť pások bola preto nižšia, než pri optimálych okrajových odmienkach. Investor si bol tohto rizika vedomý, ale na druhej strane bolo dôležitejšie celý objekt na zimu uzavrieť.

Prinášame vám pohľad jedného z našich zákazníkov na výber toho správneho okna, jeho montáž až po blowdoortest. Čítať ďalej

MAKROWIN INTEGRAL – očami zákazníka (8. časť)

Požiadavka investora, aby stredový stĺpik balkónových dverí bol pokiaľ možno čo najsubtilnejší, sa v tomto prípade podarilo firme MAKROWIN vďaka vhodne zvolenému profilovému systému splniť do bodky.

Prinášame vám pohľad jedného z našich zákazníkov na výber toho správneho okna, jeho montáž až po blowdoortest. Čítať ďalej

MAKROWIN INTEGRAL – očami zákazníka (7. časť)

Váha balkónových dverí sa pomocou výškovo-rektifikovateľných skrutiek ukončených roznášacou platničkou efektívne preniesla do krížom vystuženej základovej dosky. Voľný priestor medzi jednotlivými skrutkami sa kvôli eliminácii tepelných mostov následne vyplnil styrodurom a škáry sa vyplnili kvalitnou nízko-expanznou penou. Potom bola prilepená z interiérovej strany vzduchotesná fólia a z exteriérovej strany ochranná EPDM čierna fólia. Kritické miesta a netesnosti sa na záver pretmelili jednozložkovým trvaloplastickým tmelom.

Prinášame vám pohľad jedného z našich zákazníkov na výber toho správneho okna, jeho montáž až po blowdoortest.
Siedma časť je venovaná montáži balkónových dverí a riešenie detailu prahovej časti:

07_montaz_bd

List č. 7: Montáž balkónových dverí

Predchádzajúce časti:

1. časť bola venovaná výberu typu otváravo sklopného okna:
List č.1 – otváravé okná

2. časť bola venovaná pevným (neotváravým) oknám:
List č.2 – pevné okná

3. časť je venovaná povrchovej úprave:
List č.3 – povrchová úprava

4. časť je venovaná montáži okien:
List č.4 – montáž okien

5. časť je venovaná montáži pevných okien:
List č.5 – montáž pevných okien

6. časť je venovaná montáží a kovaniu:
List č.6 – montáž a kovanie

Hľadáte výrobcu vašich drevohliníkových okien? Hľadáte v praxi overeného dodávateľa s niekoľkoročnými skúsenosťami s výrobou a montážou drevohliníkových okien? Kliknite SEM a budete prekvapený, že dostanete viac informácií ako očakávate.