MAKROWIN INTEGRAL – očami zákazníka (10. časť)

Vchodové alebo balkónové dvere sa osadia pomocným rámom, ktorý je potiahnutý neprievzdušnou látkou. V otvore látky sa nachádza ventilátor. Jeho otáčky sú riadené počítačom tak, aby v meranej budove bol dosiahnutý požadovaný podtlak alebo pretlak. Každá netesnosť v obvodovom plášti budovy, ktorou uniká vzduch, núti ventilátor zvýšiť objemový prúd vzduchu (otáčky).
Po dosiahnutí požadovaného pretlaku alebo podtlaku je namerané objemové množstvo vzduchu delené objemom budovy. Výsledok nám udáva hodnotu intenzity výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa (n50) – t. j. ako často dochádza k výmene vzduchu celého objemu budovy za hodinu.

Prinášame vám pohľad jedného z našich zákazníkov na výber toho správneho okna, jeho montáž až po blowdoortest. Čítať ďalej

Blowdoor test v praxi – masívna konštrukcia

Pri poslednom meraní vzduchotesnosti mi tvrdil elektrikár, že ten prístroj ktorým to meriam mám určite pokazený a všetkých ich tu na stavbe oje…. klamem. Veď predsa tá stena za jeho rozvodom elektriky má z exteriéru niekoľko vrstiev:
1.) zateplenie polystyrénom
2.) sieťka a lepidlo
3.) finálna stierka alebo obklad
Mal pravdu, tá stena mala naozaj niekoľko vrstiev. Tu je ale výsledok tesnosti všetkých tých vrstiev:

Čo myslíte bude v tých el. rozvodoch v zime kondenzovať teplý vlhký vzduch alebo nie?

Samozrejme, že komín ani krbová vložka celkovému výsledku určite nepomohli:

Staviate nízkoenergetický alebo pasívny dom?
Čo spravíte preto, aby ste cez elektrické zásuvky nevyhadzovali peniaze, ktoré investujete do vykurovania vášho domu?
Ak hľadáte v praxi overené riešenie kliknite sem, určite budete prekvapený, koľko Vám Makrowin Blowdoor Test môže ušetriť peňazí!

Blow-door test v praxi – rozvod elektro inštalácie


Zavolala nám do firmy pani so svojím problémom:
Bývame v novostavbe rodinného domu, ktorý sme si dokončli pred tromi rokmi. Známa mi odporučila  firmu MAKROWIN , ktorá mi možno bude vedieť poradiť s mojím problémom. V zimných mesiacoch mi cez zásuvky prúdi studený vzduch do miestností. Mám malé dieťa a ráno keď prídem k nemu, tak má vždy studené nohy. Cez tie zásuvky mi v noci vychladne celá miestnosť. Riešim to tak, že zásuvky prelepujem páskou. Samozrejme pri každom použití zásuvky musím pásku odlepiť a zalepiť ju znovu. Každý kto ku mne príde na návštevu sa čuduje prečo mám prelepené zásuvky. Čo mám s tým robiť? Mám si dať zmerať vzduchotesnosť?


Jedná sa o pomerne častú príčinu porušenia vzduchotesnej roviny elektroinštaláciou. Pri masívnych stavbách (palená tehla, ypor, ytong…) vzduchotesnú rovinu musí tvoriť omietka.

Čítať ďalej

Blow-door test v praxi – montáž okien.

Blower door test je v našich podmienkach veľmi zriedkavá testovacia metóda, pomocou ktorej možno odhaliť netesnosti vo vzduchotesnej rovine obvodového plášťa budovy. Je na škodu, že aj u odbornej verejnosti zatiaľ prevláda názor, že tento spôsob testovania sa používa výlučne len pri testovaní energeticky pasívnych domov.

Vyrobiť okno vhodné pre energeticky pasívny alebo nízkoenergetický dom stojí nemálo úsilia. Preto je z funkčného aj ekonomického hľadiska rovnako dôležité aj jeho správne zabudovanie – s minimálnymi tepelnými mostmi a dôsledným napojením na vzduchotesnú rovinu. Podcenenie ktoréhokoľvek z množstva detailov významne ovplyvní spoľahlivosť, životnosť a tepelnotechnické parametre zabudovaného okna.

V praxi sa stretávam aj s takto nesprávne naplánovaným osadením okna a jeho nenapojením na vzduchotesnú rovinu:

Detekcia netesností okolo okna pomocou dymovej tyčinky. Dym znázorňuje prúdenie vzduchu netesnosťami pri pretlaku 50 Pa počas realizácie Blowdoor testu.
Dôsledok takto prevedenej montáže:
– v zimných mesiacoch kondenzácia teplého vlhkého vzduchu v konštrukcii drevostavby a tým podstatné zníženie životnosti konštrukcie.
– nedosiahnutie požadovanej vzduchotesnosti celého domu vzhľadom na použitie riadeného vetrania s rekuperáciou.

Staviate nízkoenergetický alebo pasívny dom?
Čo spravíte preto, aby ste cez zle namontované a netesné drevené okná nevyhadzovali peniaze, ktoré investujete do vykurovania vášho domu?
Ak hľadáte v praxi overeného dodávateľa okien kliknite sem, určite budete prekvapený, koľko Vám spolupráca s nami môže ušetriť peňazí!