V roku 2006 uviedla spoločnosť Makrowin na trh nové drevené okno MAKROWIN 88.
Drevené okno MAKROWIN 88 bolo konštrukčne upravené pre izolačné trojsklo, ktorého podiel na trhu bol v roku 2006 minimálny.  Výrobcovia okien v tom čase najčastejšie používali izolačné dvojsklo s hliníkovým rámikom.
O tom,  že uvedenie tohto okna na trh bola správna cesta,  svedčia okrem iného aj ocenenie na výstave ForArch v roku 2006

ForArch čestné uznanie pre MAKROWIN 88

26. novembra 2007 bol výrobku, drevené okno MAKROWIN 88, slávnostne udelený Certifikát ochrannej značky kvality N023/2007 a Zlatá medaila SLOVAK GOLD od Nadácie SLOVAK GOLD, ktorá hodnotí a certifikuje produkty nadštandardnej kvality.

Slovak Gold pre MAKROWIN 88 

Čo je však najdôležitejšie? Drevené okná MAKROWIN 88 sa vyrábajú dodnes a sú neustále žiadané od našich zákazníkov nielen u nás, ale aj v zahraničí. Nebol to produkt,  ktorý sa na trhu ani poriadne “nezohrial”…

Prečítajte si myšlienky,  ktoré sme prezentovali pri jeho uvádzaní na trh v roku 2006. Aktuálne sú aj po siedmich rokoch:

MAKROWIN 88 v energeticky úsporných stavbách

Advertisements