Blower door test je v našich podmienkach veľmi zriedkavá testovacia metóda, pomocou ktorej možno odhaliť netesnosti vo vzduchotesnej rovine obvodového plášťa budovy. Je na škodu, že aj u odbornej verejnosti zatiaľ prevláda názor, že tento spôsob testovania sa používa výlučne len pri testovaní energeticky pasívnych domov.

Vyrobiť okno vhodné pre energeticky pasívny alebo nízkoenergetický dom stojí nemálo úsilia. Preto je z funkčného aj ekonomického hľadiska rovnako dôležité aj jeho správne zabudovanie – s minimálnymi tepelnými mostmi a dôsledným napojením na vzduchotesnú rovinu. Podcenenie ktoréhokoľvek z množstva detailov významne ovplyvní spoľahlivosť, životnosť a tepelnotechnické parametre zabudovaného okna.

V praxi sa stretávam aj s takto nesprávne naplánovaným osadením okna a jeho nenapojením na vzduchotesnú rovinu:

Detekcia netesností okolo okna pomocou dymovej tyčinky. Dym znázorňuje prúdenie vzduchu netesnosťami pri pretlaku 50 Pa počas realizácie Blowdoor testu.
Dôsledok takto prevedenej montáže:
– v zimných mesiacoch kondenzácia teplého vlhkého vzduchu v konštrukcii drevostavby a tým podstatné zníženie životnosti konštrukcie.
– nedosiahnutie požadovanej vzduchotesnosti celého domu vzhľadom na použitie riadeného vetrania s rekuperáciou.

Staviate nízkoenergetický alebo pasívny dom?
Čo spravíte preto, aby ste cez zle namontované a netesné drevené okná nevyhadzovali peniaze, ktoré investujete do vykurovania vášho domu?
Ak hľadáte v praxi overeného dodávateľa okien kliknite sem, určite budete prekvapený, koľko Vám spolupráca s nami môže ušetriť peňazí!

Advertisements